Beheer & Exploitatie

BEHEER

Wij beheren voor zowel particuliere grondeigenaren als bedrijven, (semi)-overheden haar, veelal agrarische, eigendommen.

Wij kunnen het beheer en de administratieve werkzaamheden die daarbij horen overnemen, waarbij we ervoor zorgen het gebruik van de grond altijd gepaard gaat met een duidelijke overeenkomst. In het geval van reguliere verpachtingen zorgen wij ervoor dat, binnen de gestelde marges, de maximale pachtopbrengst wordt behaald.

Op het gebied van geliberaliseerde pachtovereenkomsten zoeken we naar de prijs die het beste past bij de bouwplannen van de pachter. Zo zorgen we ervoor dat de grond niet wordt uitgeput en de pachter een goed saldo kan behalen met zijn gewas.

EXPLOITATIE

Een andere mogelijkheid die wij bieden is grond in exploitatie nemen. Dit kan van pas komen als percelen op het punt staan om verkocht of ontwikkeld te worden, alleen is het niet duidelijk wanneer dit het geval is. Tot het moment dat een perceel, of een deel ervan benodigd is voor andere doeleinden, kunnen wij deze gronden laten bewerken en inzaaien met een gewas en de opbrengsten hiervan verkopen. In tegenstelling tot de einddatum van een pachtovereenkomst is deze grond per direct beschikbaar op het moment dat het nodig is.

Wij zaaien de percelen in met een meerjarig gewas, hierdoor zijn er in het eerste jaar wel opstartkosten, de jaren erna voornamelijk opbrengsten*.

Door middel van permanente educatie zorgen wij ervoor dat de kennis op het gebied van verpachting op  niveau blijft.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek? Neemt u hiervoor dan contact met ons op.

 *uitgaande van een teeltjaar zonder extreme weersomstandigheden